Tandinfektion – inflammation som orsakar värk

Tandvärk är ett av flera tecken på att en eller flera tänder blivit infekterad eller inflammerad. Ofta beror det på att tanden drabbats av karies – hål i tänderna – och bakterier har tagit sig in i tandroten. Ju längre en person väntar med att söka tandvård, desto värre kommer inflammationen och därmed smärtan att bli. I värsta fall kan tanden i slutändan behöva dras ut. 

Vilka typer av tandvärk finns det? 

Även om tanden gör ont kan smärtan visa sig på olika sätt. Och smärtan kan även flytta sig till olika delar av käken eller munnen. 

  • Ilningar eller isningar i tänderna som håller sig i längre och blir värre med tiden. 
  • Huggande smärta som kommer och går. 
  • Molande värk som antingen är konstant eller kommer och går. 
  • Smärta när du försöker borsta tänderna. 

Vad beror smärtan på? 

Tandvärk beror oftast på att tandnerven blivit inflammerad på grund av olika orsaker.

  • Karies. Hål i tänderna är den vanligaste orsaken till varför tanden blivit inflammerad. Eftersom du fått ett hål i tanden står tandnerven oskyddad mot bakterier som tar sig in och orsakar inflammation. Om tanden inte behandlas kommer inflammationen sprida sig genom tandens rotkanal till andra delar av munnen och leda till betydligt mer komplex behandling för att komma till bukt med smärtan. 
  • Infektion under en tand som inte är rotfylld. Inflammationen kan sprida sig utanför rotspetsen och producera var som i sin tur leder till att käkarna kan svullna upp. 
  • Infektion under en rotfylld tand. Ibland kan en rotfyllning inte bli tillräckligt tät och då kommer bakterier in i området där tandnerven tagits bort. 
  • Tandskada. Du har varit med om en olycka där delar av tanden skadats och pulpan stor oskyddad vilket i sin tur leder till att bakterier tar sig in och orsakar inflammation. 
  • Tandlossning. Om du har drabbats av tandlossning kommer området runt tanden bli infekterad och svullna upp. 

Hur behandlas tandinfektion? 

Tandläkaren kommer först att grundligt undersöka din mun, dina tänder och även röntga tänderna och käken för att få en bra bild över din situation. I värsta fall kan tandläkaren behöva dra ut en tand då inga andra alternativ finns, men i de flesta fall behöver tandläkaren göra en rotfyllning för att rädda din tand och bli av med smärtan. 

Har du drabbats av en infektion?

Kontakta oss på Stockholm Tandläkarcenter på XX eller boka en tid online. Vi har långa öppettider på vardagar och även öppet på helger. Har du akuta problem så får du tid samma dag.