Behandlingar

Behandlingar på Stockholm Tandläkarcenter

På Stockholm Tandläkarcenter erbjuder vi både allmäntandvård och specialisttandvård. Alla patienter är annorlunda och i är i behov av helt olika typer av behandlingar. Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens för att kunna erbjuda patienterna den bästa tandvården i Sverige. Vi jobbar utifrån filosofin att patienten behöver vara delaktig i alla delar av tandvården och sätter patienten i första rummet. Vi diskuterar alltid önskemål, förväntningar och ser till att patienten är medveten om alla steg i behandlingsprocessen. Ett viktigt steg är förstås priset och vi erbjuder alltid ett prisförslag innan vi påbörjar behandlingen. På så sätt skapar vi ytterligare trygghet hos patienten inför, under och efter besöket.

På Stockholm Tandläkarcenter har vi lång erfarenhet av att behandla patienter med tandläkarskräck. Vi anser det vara vår skyldighet att göra allt som krävs för att hjälpa alla patienter att ta del av tandvård – även om patienten har lätt eller svår tandläkarrädsla. Våra tandläkare och tandsköterskor har stor förståelse för hur rädsla påverkar patienten innan, under och efter besöket. Därför försöker vi se till att när rädslan övervunnits ska den vara borta för alltid. Hos oss kan du vara helt öppen och ärlig med din rädsla.

Specialisttandvård

På Stockholm Tandläkarcenter får du den tandvård du är i behov av – utförd av den läkare som är kvalificerad för att utföra behandlingen. Vi erbjuder specialisttandvård inom vissa områden. I de fall där behandlingen kräver annan typ av specialistkompetens kommer vi att samarbeta med ett nätverk av specialister för att erbjuda den bästa tandvården. Vårt mål är att du ska få den bästa tandvården i alla lägen – även om det sker utanför vår lokal hos en av våra samarbetspartners.

Vem kan kalla sig för specialist?

Specialister är legitimerade tandläkare som i tillägg till sin tandläkarexamen har fullgjort en 3-5 års specialistutbildning i Sverige  eller i länder som är godkända i Sverige.

Dela denna sida