Tandläkarskräck narkos

Tandläkarskräck narkos – tandvård medan du sover

Tandläkarskräck, även kallad tandvårdsrädsla, är något som nästan en fjärdedel av svenskarna lider av. Rädslan utspelar sig på olika sätt och grad, men i många fall leder det till att patienter i behov av tandvård undviker tandläkaren i hög utsträckning. I vissa fall går det så långt att tänderna inte går att rädda när de väl vågar ta det steget och kontakta en tandläkare. Det finns flera metoder för att övervinna rädslan. Narkos är enligt oss det sista alternativet för patienter som är i behov av tandvård. Vi erbjuder därför fri konsultation till patienter som upplever rädsla inför besöket. Därefter kan vi tillsammans komma överens om en plan för hur du ska kunna ta del av tandvård – utan eller med narkos. 

Hur utbredd är tandläkarskräck? 

Ungefär en fjärdedel av Sveriges vuxna säger att de upplever viss obehag, oro eller rädsla inför eller under tandläkarbesöket. Denna rädsla är den enskilt största anledningen till varför vuxna svenskar inte använder sig av tandvård alls. 

Varför upplever vissa tandläkarskräck? 

Det finns många olika orsaker till varför patienter har tandläkarskräck

 • Brist på kontroll. Många upplever att de är i en väldigt utsatt situation där någon annan person har full kontroll över deras mun och tänder. 
 • Ljud och instrument. Ljudet av en borr och vassa instrument i munnen är för många väldigt obehagligt, även om tandläkaren har lång utbildning för att säkerhetsställa att allt går rätt till. 
 • Bedövning. Att tappa känseln i munnen är en konstig känsla som många associerar med obehag. 
 • Tidigare upplevelser. Det finns många som tidigare inte lidit av tandvårdsrädsla, men på grund av tidigare besök – där något skrämt patienten – nu är allmänt rädda för vården. 

Hur behandlar vi patienter med tandläkarskräck? 

Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter som är rädda för tandvården. För oss handlar det om att sakta men säkert bygga tillit hos patienten. För vissa patienter är det ett stort steg att ens skicka iväg ett mejl och ställa frågor om öppettider eller en viss behandling. Det gäller att redan vid det här steget agera på det sätt som höjer förtroendet hos patienten och säkerhetsställer att nästa steg är möjligt 

När väl patienten tagit steget till tandläkarkliniken är det viktigt att se till att denne har full förståelse för hur behandlingen går till, varför den är viktig och vad som händer under varje steg av behandlingen. 

För patienten är det viktigt att berätta för tandläkaren, tandhygienisten eller till och med receptionisten om sin rädsla. Det underlättar för oss att agera på det sätt som vi av erfarenhet vet underlättar patientens rädsla. Det är också väldigt bra att ställa många frågor. Ju större förståelse av behandlingen och processen patienten upplever att den besitter, desto större tillit till tandläkaren och kliniken. För vissa patienter krävs det tid hos en psykolog för att våga ta det första steget. Detta är något vi kan hjälpa med. 

Hur kan du ha kontroll över din rädsla under behandlingen?

Det är alltid bra att vara ärlig om din rädsla inför en behandling. Tandläkaren kommer då att vara mycket tydligare och mer pedagogisk under arbetets gång. Rädsla orsakar stress som i sin tur leder till ökade svettningar vilket i sin tur leder till ytterligare stress. Det är därför helt i sin ordning att ibland be tandläkaren att ta en paus och låta dig komma ner i puls med hjälp av till exempel avslappningsteknik. 

Det finns patienter som ber någon nära person att följa med till tandläkarkliniken och vara närvarande under behandlingen. Det brukar innebära en ökad trygghet. Det här är något vi på Stockholm Tandläkarcenter kan möjliggöra och i vissa fall rekommenderar.

Lustgas, lugnande läkemedel och narkos

Vissa patienter har varit rädda för tandvården under så lång tid och rädslan är så allvarlig att lustgas eller lugnande läkemedel är den enda lösningen inledningsvis. Ibland kan det behövas akut tandvård på grund av misskötta tänder, olycka eller liknande att patienten inte har tid att förbereda sig inför besöket. Då används följande metoder:

 • Lustgas. Patienten andas in en blandning av lustgas och syrgas genom en mask. Gasen är både lugnande och smärtdämpande. Under behandlingen är du lugn, men vid fullt medvetande. 
 • Lugnande mediciner. Ibland används lugnande läkemedel för att dämpa rädslan. 
 • Narkos. Tandvård under narkos innebär att du sövs av en narkosläkare och att behandlingen utför medan du sover. De gånger narkos används brukar tandläkaren vilja utföra så mycket tandvård som möjligt. 

Hur går narkosbehandlingen till? 

Narkosbehandling innebär att du somnar och vi utför tandvården medan du sover. Du kommer inte känna någon smärta varken innan eller under behandlingen. Vi kommer att finnas vid din sida när du vaknar. Behandlingarna under narkos på Stockholm Tandläkarcenter är alltid övervakade av vår narkosteam bestående av både läkare och narkossjuksköterskor.

Vem kan få tandvård under narkos?

För att kunna ta del av tandvård under narkos behöver du vara frisk och vid god hälsa. Vi kan i vissa fall kräva hälsointyg från läkare och i slutändan är det vår narkosläkare som kommer att ta beslutet. Vi erbjuder narkos för patienter som lider av följande: 

 • Tandläkarskräck. Narkos är endast tillgängligt om inga av de andra alternativen fungerar. 
 • Låg effekt av vanlig bedövning. Vissa är resistenta mot bedövning och tandvården kan då inte utföras utan smärta. 
 • Allergier mot vanlig bedövning. Här krävs intyg från läkare. 
 • Kräkreflex. Vissa patienter är väldigt känsliga för instrument i munnen och då kan narkos behövas för att kunna utföra tandvården. 

Vad kostar behandling med hjälp av narkos? 

Narkos kräver specialistläkare och sjuksköterskor och kan därför bli dyrt. Vi kommer att lämna ett prisförslag till dig efter att du träffat tandläkaren och kommit överens om vilka behandlingar du är i behov av. 

Dela denna sida