GDPR

Vi på Stockholm Tandläkarcenter är enligt patientdatalagen skyldiga att föra en patientjournal för varje patient. Journalen innehåller personuppgifter såsom exempelvis personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. En del av personuppgifterna rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan.  Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Vi erbjuder möjligheten att boka tid hos oss via vår hemsida, mejl och telefonnummer. Det innebär att det även är nödvändigt att samla in och spara personuppgifter när du bokar tid. Detta för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns tydliga regler för hur vi ska spara och gallra ut dina personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter i en patientjournal sparas minst 10 år. Stockholm Tandläkarcenter förhåller sig till dessa regler.

Vem har tillgång till dina personuppgifter på Stockholm Tandläkarcenter?

Vi är väldigt försiktiga med dina uppgifter. Hälso- och sjukvårdslagen anger sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information. Vi lämnar därför inte ut dina uppgifter till någon förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig, eller då vi har skyldighet enligt lagar och föreskrifter, t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Vi kan ibland behöva använda leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning, enligt skrivna avtal med oss och våra instruktioner. De har ingen rätt att använda uppgifterna på något annat vis än det som anges i denna information. Exempel på dessa är:

 • Leverantörer av kronor och broar. Vi jobbar med tredjepartleverantörer vid tillverkning.
 • Kreditinstitut, kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer när du ansöker om en av Stockholm Tandläkarcenters betalningsmetoder.

Vad gör vi med informationen?

Dina uppgifter används för att kunna erbjuda en trygg och kvalitativ tandvård samt utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi använder personuppgifter för följande syften baserade på lagliga grunder:

 • Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter så att vi kan utföra våra åtaganden gentemot dig som patient.
 • Administrera betalningar så att vi kan utföra våra åtaganden mot dig.
 • Kundanalys och affärsutveckling för att förbättra verksamheten och höja kvaliteten på hela vårdupplevelsen.
 • För att utföra riskanalys och förhindra bedrägerier och därmed följa lagstiftning och andra intressen.
 • Skicka påminnelser och kallelser i mejl-, sms- och telefonsamtalsform för dina bokade tider eller årliga undersökningar samt för att utföra kvalitetsuppföljningar gällande dina besök och därmed kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Om du inte vill motta erbjudanden från Stockholm Tandläkarcenter så är du välkommen att mejla oss på [email protected] så ska vi ta bort dig från utskicken. Detta innebär därmed också att du inte kommer att få information om våra erbjudanden.

Vi vill också informera om att vi aldrig använder mejl och sms för att informera våra patienter gällande något som har med deras hälsotillstånd att göra. Har du frågor om det här? Kontakta oss på [email protected], vi ser fram emot att svara på dina frågor.

Vilka rättigheter har du på Stockholm Tandläkarcenter?

 • Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss
  Du har alltid rätt att ta del av den information som finns i din patientjournal, genom att exempelvis begära ut en kopia. Du har också rätt att få veta vem som läst din journal, samt få veta vilka register dina personuppgifter finns med i.
 • Du kan få dina personuppgifter rättade eller raderade
  Om du tycker att något i din patientjournal är oriktigt har du rätt att få detta infört i din journal. Om du vill få en uppgift raderad i din journal ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.
 • Du kan lämna klagomål
  Du har rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se
 • Spärra uppgifter i din patientjournal
  Innan en uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.
 • Återkalla ditt samtycke
  Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
 • Klagomål och skadestånd Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Stockholm Tandläkarcenter AB (Org.nummer: 559158-5558) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Kontakta oss om du har några frågor eller vill ta del av/ändra din data:

Epost: [email protected]

Tel: 08 – 10 10 80

Dela denna sida