Vi har samlat en bred kompetens under ett och samma tak!

Hos oss jobbar tre allmäntandläkare, två specialister och fem tandsköterskor. Vi har också tätt samarbete med anestesiläkare och anestesisköterskor som hjälper våra patienter med tandvård under narkos. Som patient behöver du sällan remitteras till andra kliniker för behandling, då personalen på Stockholm Tandläkarcenter besitter en mycket bred kompetens.