Läkare

Marjan Fatehnia
ST-läkare i allmänmedicin

Marjan Fatehnia är legitimerad läkare som påbörjade sin  specialiseringstjänstgöring inom allmänmedicin våren 2014. Hon är medicinsk ansvarig på Stockholm Tandläkarcenter. Om våra tandläkare misstänker en underliggande sjukdom till dålig tandhälsa, föranleder det alltid till en konsultativ rådgivning hos Dr Fatehnia.


Dela denna sida