Läkare

Marjan Fatehnia
Specialistläkare i allmänmedicin

Marjan Fatehnia är specialistläkare i allmänmedicin. Hon är medicinsk ansvarig på Stockholm Tandläkarcenter. Om våra tandläkare misstänker en underliggande sjukdom till dålig tandhälsa, föranleder det alltid till en konsultativ rådgivning hos Dr Fatehnia.


Dela denna sida