Specialister

Carl Sterwin
Specialist i oral kirurgi och oral medicin

Carl examinerades från Universitet i Umeå år 1999. Dem efterföljande fyra åren jobbade han som allmäntandläkare på folktandvården i Värmland. År 2003 började Carl att jobba som assistenttandläkare vid käkkirurgiska avdelningen i Linköping.  År 2005 började han på sin specialistutbildning i oral kirurgi och oral medicin på odontologiska institutionen i Jönköping och blev färdig specialist fyra år senare. Han jobbar idag som övertandläkare och klinikchef vid käkkirurgiska kliniken i Jönköping. Han började jobba på Stockholm Tandläkarcenter år 2020.

Carl utför följande behandlingar:

  • Oral kirurgi och implantatkirurgi
  • Oral medicinsk utredning
  • Behandling i narkos/sedation tillsammans med anestesiläkare

Marjan Fatehnia
ST-läkare i allmänmedicin

Marjan Fatehnia är legitimerad läkare som påbörjade sin  specialiseringstjänstgöring inom allmänmedicin våren 2014. Hon är medicinsk ansvarig på Stockholm Tandläkarcenter. Om våra tandläkare misstänker en underliggande sjukdom till dålig tandhälsa, föranleder det alltid till en konsultativ rådgivning hos Dr Fatehnia.


Dela denna sida