Våra priser

Priser – Stockholm Tandläkarcenter

Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken.

Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Därför kan priserna nedan bli mycket billigare i praktiken, speciellt om du har stort behandlingsbehov. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidragets storlek bestäms efter ålder.

  • Från 24 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från 65 och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Fullständig prislista för år 2024

ÅtgärdBeskrivningPrisnivå 1 Prisnivå 2 Prisnivå 3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över 15 000 kr
101Erbjudande till nya patienter: Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. Villkor: Observera att erbjudandepriset gäller om man har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr som dras i samband med erbjudandet. Om man inte har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag så kostar erbjudandet 599 kr. 299 kr
101Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare1 250 kr765 kr426 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare670 kr460 kr313 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 950 kr1 352 kr934 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 590 kr1612 kr928 kr
111Basundersökning utförd av tandhygienist850 kr470 kr204 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1 050 kr555 kr209 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist550 kr343 kr197 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist750 kr448 kr236 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå 1 Prisnivå 2 Prisnivå 3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
121Röntgenundersökning av enskild tand110 kr78 kr55 kr
123Röntgenundersökning, helstatus1 250 kr793 kr472 kr
124Panoramaröntgenundersökning850 kr553 kr344 kr
125Röntgenundersökning, extraoral 750 kr460 kr257 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 300 kr740 kr348 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)490 kr380 kr303 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)680 kr490 kr357 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-32 100 kr1 543 kr1 152 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus2 800 kr2 080 kr1 576 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder3 700 kr2 818 kr2 200 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter3 900 kr2 853 kr2 119 kr
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering910 kr578 kr345 kr
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering750 kr510 kr342 kr
161Salivsekretionsmätning910 kr550 kr298 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning810 kr560 kr385 kr
163Biopsi1 290 kr695 kr279 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)990 kr625 kr370 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495 kr248 kr 74 kr
204Profylaxskena, per skena1 050 kr593 kr272 kr
205Fluorbehandling, mindre310 kr208 kr136 kr
206Fluorbehandling, större540 kr338 kr196 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten550 kr390 kr278 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande850 kr543 kr327 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande1050 kr575 kr243 kr
210Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter450 kr450 kr 450 kr
211Professionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter700 kr700 kr700 kr
213Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention, 60 minuter eller mer
1 800 kr1180 kr746 kr
214Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention
800 kr513 kr311 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande650 kr420 kr259 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling1 180 kr750 kr449 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 650 kr1013 kr566 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2 250 kr1298 kr631 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495 kr248 kr74 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem350 kr250 kr180 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1 900 kr1 280 kr846 kr
314Beteendemedicinsk behandling800 kr513 kr311 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom690 kr440 kr265 kr
322Stegvis exkavering1 500 kr868 kr425 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning1 100 kr793 kr577 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1 850 kr1 253 kr834 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 minuter behandlingstid2 650 kr1 750 kr1 120 kr
350Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
problem, distanskontakt via videolänk
325 kr163 kr49 kr
351Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller
mer, distanskontakt via videolänk
845 kr423 kr127 kr
352Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt
via videolänk
390 kr195 kr59 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
401Tanduttagning, en tand1 870 kr1 268 kr846 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2 490 kr1 635 kr1 037 kr
403Tanduttagning, enkel1 400 kr1 160 kr992 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4 533 kr3 033 kr1 795 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 133 kr3633 kr2185 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 725 kr1 123 kr701 kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle3 000 kr1 835 kr1 020 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4 798 kr3 298 kr1 647 kr
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder2 655 kr1 888 kr1 350 kr
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd1 450 kr980 kr651 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
420Implantat, per styck4 560 kr3 060 kr1 947 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat7 820 kr6 320 kr5 074 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik3 490 kr2 638 kr2041 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat10 413 kr8 912 kr7 101 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3 800 kr2 845 kr2 177 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat11 620 kr10 120 kr7 614 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik4 200 kr2 923 kr2 028 kr
427Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant5 698 kr4198 kr2 620 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant6 780 kr5 280 kr3 376 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4 578 kr3 078 kr1 522 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2 300 kr1 540 kr1 008 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd3 000 kr1 668 kr735 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant3 000 kr2 008 kr1 313 kr
436Avlägsnande av implantat1 200 kr785 kr495 kr
437Digitalt planerad implantatbehandling, digital kirurgisk guideskena används vid ett implantat, inklusive planering (ingår ej i högkostnadsskyddet).5 100 kr5 100 kr5 100 kr
438Tillkommande implantat vid digital kirurgisk guideskena per styck (ingår ej i högkostnadsskyddet).700 kr700 kr700 kr

ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle2 800 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 800 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 630 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-36 400 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3.7 900 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-36 400 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller om fattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-37 900 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd490 kr
481Tillägg för benersättningsmaterial2 500 kr
482Tillägg för membran2 500 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar anestesi, kontrollröntgen och förslutning av tanden med temporär fyllning.
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal5 200 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5 800 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 900 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 500 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 650 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 650 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup1 250 kr
523Stiftborttagning1 600 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle5 800 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 500 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 900 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 900 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena3 500 kr
606Motorisk aktivering880 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1 250 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen.
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 390 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 850 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand2 050 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 490 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar2 150 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2 390 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 980 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi1 400 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, standardmaterial och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
800Permanent tandstödd krona inkl. material, en per käke7 900 kr
801Permanent tandstödd krona inkl. material, flera i samma käke7 600 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4 500 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2 390 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmateri3 400 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial3 400 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 500 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3 600 kr
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner3 900 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led2 510 kr
810Skalfasad, estetisk indikation, materialkostnad tillkommer7 000 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd1 450 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats2 400 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5 900 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande10 300 kr
815Sadelkrona6 900 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder6 500 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder7 600 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13 900 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment14 900 kr
826Attachments, per styck, material445 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 900 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 900 kr
829Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering.9 500 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
831Justering av avtagbar protes850 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand2 250 kr
833Rebasering av protes3 900 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3 900 kr
835Rebasering och lagning av protes4 600 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs5 600 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7 800 kr
839Inmontering av förankringselement4 200 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 800 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering6 100 kr
847Klammerplåt5 600kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition1 050 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke12 900 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke11 200 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3 600 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led3 400 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat880 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led2 300 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat870 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styck1 900 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck1 900 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat57 000 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat63 000 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler63 000 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler57 000 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat31 000 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat35 500 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler39 100 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat6 100 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat7 400 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat9 850 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement27 000 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck650 kr
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 950 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats9 000 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats17 000 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck450 kr
889Distansskruv, per styck1 170 kr
892Läkdistans, per styck660 kr
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 400 kr
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 400 kr
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat2 100 kr
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat2 100 kr
ÅtgärdBeskrivningPris
910Invisalign (osynlig tandreglering), Vi erbjuder en gratis invisalign konsultation per patient hos en av våra allmäntandläkare. Erbjudandet kan endast användas en gång per patient. Pris lämnas efter konsultationen.Enligt prislista
ÅtgärdBeskrivningPrisnivå
1
Prisnivå
2
Prisnivå
3
Priser presenteras med rabatt från försäkringskassans högkostnadsskydd för allmäntandvård i tre olika kolumner. Allmänna tandvårdsbidraget ej avdraget. Under
3 000 kr
3 000-
15 000 kr
Över
15 000 kr
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7 800 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7 800 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.11 900 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke11 900 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår11 900 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.11 900 kr
ÅtgärdBeskrivningPris
01Tandbleking per käke med hjälp av individuellt framställda blekningsskenor och tillhörande blekningsmedel. 1 500 kr
02Blekningsmaterial inkl. två sprutor. 450 kr
03Tandskydd, inkl tandteknisk kostnad2 500 kr
04Fastsättning eller borttagning av tandsmycke hos tandhygienist1 100 kr
05TandsmyckekostnadPrislista
06Skriftligt intyg500 kr
07Skriftligt intyg, ringa omfattning300 kr
364Narkos med anestesiläkare och team, per timmeEnligt prislista
ÅtgärdBeskrivningPris
08Uteblivande eller sent återbud hos allmäntandläkare, per timme1 000 kr
09Uteblivande eller sent återbud hos specialist, per timme1 500 kr
10Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist, per timme700 kr

Uteblivet besök

Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du enligt nedan:

  • Specialisttandläkare: 1500 kronor per bokad timme.
  • Allmäntandläkare: 1000 kronor per bokad timme.
  • Tandhygienist: 700 kronor per bokad timme.

Dela denna sida