Priser – Stockholm Tandläkarcenter

Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken.


Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tand vårdsstödet. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Därför kan priserna nedan bli mycket billigare i praktiken, speciellt om du har stort behandlingsbehov. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidragets storlek bestäms efter ålder.

  • Från 24 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från 65 och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Exempel på egenandel på vanliga åtgärder

Åtgärd Beskrivning Under
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101 Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. ATB dras. 299 kr 149 kr 45 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 480 kr 292 kr 161 kr
401 Tanduttagning, en tand 1 650 kr 1 132 kr 770 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en visdomstand, per operationstillfälle 4 500 kr 2 917 kr  1 810kr
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 500 kr 2 777 kr 1 571 kr
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 150 kr 842 kr 627 kr
800 Krona inkl. material, en per käke 7 400 kr 4 582 kr 2 440 kr
824 Partiell protes med metallskelett 13 900 kr 8 332 kr 4 435 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 500 kr 6 387 kr 3 509 kr

Fullständig prislista 2020

Nr Titel Pris Referenspris
I undersökningsåtergärderna ingår:
– upptagande av anamnes, undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa
– i förekommande fall erfoderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering, dokumentation, samt
– i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl dokumentation
101 Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. ATB dras. 299 kr 865kr
101 Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare 930kr 865 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 480 kr 375 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 380 kr 1 070 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 100 kr 1 740 kr
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 765 kr 660 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 990 kr 855 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 355 kr 280 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 595 kr 525 kr
Nr Titel Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition 80 kr 60 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 920 kr 820 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 630 kr 530 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 590 kr 520 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 200 kr 1 005 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 325 kr 195 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus 540 kr 340 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1500 1000
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1900 1285
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus eller käkled 2300 1575
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2700 1860
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 750 kr 600 kr
161 Salivsekretionsmätning 840 kr 625 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 570 400 kr
163 Biopsi 1 200 kr 995 kr
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 900 610 kr
Nr Titel Pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 490 kr 430 kr
204 Profylaxskena, per skena 990 kr 815 kr
205 Fluorbehandling, mindre 265 kr 175 kr
206 Fluorbehandling, större 490 kr 350 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 390 kr 280 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 610 kr 530 kr
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 910 kr 825 kr
210 Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter 400 kr 0 kr
211 Professionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter 700 kr 0 kr
Nr Titel Pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 500 kr 410 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 915 kr 770 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 495 kr 1 140 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 950 kr 1 710 kr
311  Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 490 kr 430 kr
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 250 kr 175 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 900 kr 1 075 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 600 kr 495 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 625 kr 435 kr
322 Stegvis exkavering 1 380 kr 1 135 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 700 kr 530 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 150 kr 1 035 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 975 kr 1 560 kr
362 Lustgassedering, per gång 1170 kr 835 kr
363 Premedicinering med Midazolam 400 kr 0 kr
364 Narkos med anestesiläkare och team, per timme Enligt prislista
365 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme 1 200 kr 0 kr
Nr Titel Pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 650 kr 1 035 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 290 kr 1 715 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 400 kr 185 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 4 500 kr 3 165 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 050 kr 4 220 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 625 kr 1 035 kr
407 Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 900 kr 2 085 kr
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 900 4 220
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder 2 200 1 550
Nr Titel Pris Referenspris
420 Implantat, per styck 4 200 kr 2 855 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6 900 kr 3 330 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 400 kr 1 525 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9 200 kr 4 725 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2900 kr 1 710 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 12200 kr 6 415 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 3 600 kr 2 285 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant 6250 kr 4035 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant 8000 kr 4880 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 5 200 kr 3 980 kr
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 100 kr 1 535 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 900 kr 2 565 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 3 900 kr 1 910 kr
435 Avlägsnande av implantat 1 500 kr 1 035 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 500 kr 185 kr
437 Kirurgisk guideskena vid ett implantat, inklusive planering 3 000 kr
438 Tillkommande implantat vid kirurgisk guideskena per styck 600 kr
Nr Titel Pris Referenspris
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle 2 900 kr 1 840 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2 200 kr 1 245 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 600 kr 755 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 300 kr 3 295 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3. 6 700 kr 4 555 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 700 kr 3 470 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller om fattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 700 kr 4 555 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 500 kr 335 kr
481 Tillägg för benersättningsmaterial 2 500 kr 0 kr
482 Tillägg för membran 2 500 kr 0 kr
Nr Titel Pris Referenspris
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar anestesi, kontrollröntgen och förslutning av tanden med temporär fyllning.
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 500 kr 3 445 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 900 kr 4 150 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 900 kr 5 210 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 800 kr 5 680 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 500 kr 920 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 400 kr 810 kr
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 1 100 kr 815 kr
523 Stiftborttagning 1 500 kr 1 190 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4950 kr 3 710 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2 100 kr 1 045 kr
Nr Titel Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 200 kr 3 575 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 200 kr 3 575 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 900 kr 2 140 kr
606 Motorisk aktivering 750 kr 525 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 960 kr 760 kr
Nr Titel Pris Referenspris
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen.
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 150 kr 615 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 450 kr 975 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 650 kr 1 160 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 250 kr 785 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 670 kr 1 155 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 960 kr 1 540 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 600 kr 1 750 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 1 200 kr 555 kr
Nr Titel Pris Referenspris
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, standardmaterial och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
800 Permanent tandstödd krona inkl. material, en per käke  7 400 kr 5 835 kr
801 Permanent tandstödd krona inkl. material, flera i samma käke 7 400 kr 4 535 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 500 kr 3 195 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 200 kr 1 525 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 3 000 kr 2 235 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 2 900 kr 1 900 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 000 kr 3 475 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 000 kr 2 490 kr
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 800 kr 3 405 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 800 kr 1 065 kr
810 Skalfasad, estetisk indikation, materialkostnad tillkommer 7 000 kr 0 kr
Nr Titel Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 100 kr 570 kr
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats 2 200 kr 1 495 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 600 kr 4 555 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 800 kr 7 870 kr
815 Sadelkrona 6 500 kr 5 270 kr
Nr Titel Pris Referenspris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 100 kr 3 715 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 800 kr 5 230 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 900 kr 11 135 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 000 kr 12 605 kr
826 Attachments, per styck, material 445 kr 100 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 12 500 kr 9 395 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 12 500 kr 9 395 kr
829 Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering. 9 000 kr 7 050 kr
Nr Titel Pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes 600 kr 280 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 975 kr 1 270 kr
833 Rebasering av protes 3 750 kr 2 590 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3 500 kr 1 980 kr
835 Rebasering och lagning av protes 4 200 kr 3 075 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs 5 200 kr 3 865 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 300 kr 6 670 kr
839 Inmontering av förankringselement 3 800 kr 3 025 kr
Nr Titel Pris Referenspris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 500 kr 1 965 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 700 kr 4 790 kr
847 Klammerplåt 5 000kr 4 015 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 840 kr 555 kr
Nr Titel Pris Referenspris
850 Implantatförankrad krona, en per käke 10 500 kr 8 225 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 000 kr 6 380 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3 000 kr 2 235 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 3 000 kr 2 175 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 750 kr 550 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 900 kr 1 425 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 750 kr 495 kr
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck 1600 1 275 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck 1500 1 090 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 45 000 kr 32 325 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 47 000 kr 34 335 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 49 00 kr 35 885 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45 000 kr 31 280 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 25 000 kr 17 600 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 27 000 kr 19 840 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 29 000 kr 22 425 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 000 kr 4 475 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 6 000 kr 5 275 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 035 kr 7 035 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 19 000 kr 14 600 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 485 kr 285 kr
Nr Titel Pris Referenspris
880 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat 2 800 kr 2 155 kr
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats 1 900 kr 1 120 kr
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 500 kr 2 940 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats 7 000 kr 5 695 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats Enligt prislista 10 505kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck Enligt prislista 180 kr
889 Distansskruv, per styck Enligt prislista 375 kr
892 Läkdistans, per styck Enligt prislista 335 kr
Nr Titel Pris Referenspris
910 Invisalign (osynlig tandreglering), Vi erbjuder en gratis invisalign konsultation. Pris kan lämnas efter konsultationen. Enligt prislista 0 kr
Nr Titel Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 400 kr 1 160 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 400 kr 1 540 kr
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 10 900 kr 4 535 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 900 kr 6 765 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 10 900 kr 2 235 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. 10 900 kr 4 535 kr
Nr Titel Pris Referenspris
01 Tandbleking med hjälp av individuellt framställda blekningsskenor och tillhörande blekningsmedel. Moms ingår med 25% 1 495 kr
02 Blekningsmaterial inkl. två sprutor. Moms ingår med 25% 400 kr
03 Tandskydd, inkl tandteknisk kostnad 1 500 kr
04 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke hos tandhygienist 700 kr
05 Tandsmyckekostnad Prislista
06 Skriftligt intyg 500 kr
07 Skriftligt intyg, ringa omfattning 300 kr
364 Narkos med anestesiläkare och team, per timme Enligt prislista
365 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme 1 200 kr
Nr Titel Pris Referenspris
08 Uteblivande eller sent återbud hos allmäntandläkare, per timme 1 000 kr
09 Uteblivande eller sent återbud hos specialist, per timme 1 500 kr
10 Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist, per timme 700 kr

Uteblivet besök

Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du enligt nedan:

  • Specialisttandläkare: 1500 kronor per bokad timme.
  • Allmäntandläkare: 1000 kronor per bokad timme.
  • Tandhygienist: 700 kronor per bokad timme.