Våra priser

Priser – Stockholm Tandläkarcenter

Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken.

Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tand vårdsstödet. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Därför kan priserna nedan bli mycket billigare i praktiken, speciellt om du har stort behandlingsbehov. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidragets storlek bestäms efter ålder.

  • Från 24 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från 65 och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Exempel på egenandel på vanliga åtgärder

ÅtgärdBeskrivningUnder
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Erbjudande till nya patienter: Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. Villkor: Observera att erbjudandepriset gäller om man har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr som dras i samband med erbjudandet. Om man inte har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag så kostar erbjudandet 599 kr. 299 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare540 kr338 kr199 kr
401Tanduttagning, en tand1 750 kr1 170 kr764 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en visdomstand, per operationstillfälle4 600 kr2 893 kr1 697 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 900 kr3045kr1 746 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 290 kr958 kr725 kr
800Krona inkl. material, en per käke7 800 kr4 673 kr2 483 kr
824Partiell protes med metallskelet13 900 kr7 978 kr3 832 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke12 500 kr8 100 kr5 029 kr

Fullständig prislista för år 2023

NrTitelPrisReferenspris
I undersökningsåtergärderna ingår:
– upptagande av anamnes, undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa
– i förekommande fall erfoderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering, dokumentation, samt
– i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl dokumentation
101Erbjudande till nya patienter: Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. Villkor: Observera att erbjudandepriset gäller om man har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr som dras i samband med erbjudandet. Om man inte har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag så kostar erbjudandet 599 kr. 299 kr935 kr
101Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare1 060 kr935 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare540 kr405 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1795 kr1 155 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 490 kr1 885 kr
111Basundersökning utförd av tandhygienist850 kr730 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990 kr955 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist450 kr400 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist650 kr585 kr
NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning av enskild tand90 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus990 kr885 kr
124Panoramaröntgenundersökning750 kr575 kr
125Röntgenundersökning, extraoral 650 kr560 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 300 kr1 080 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)390 kr210 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)580 kr365 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31 800 kr1 080 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus2 200 kr1 390 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder2 600 kr1 705 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter2 900 kr2 020 kr
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering850 kr640 kr
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering750 kr460 kr
161Salivsekretionsmätning840 kr655 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning810 kr400 kr
163Biopsi1 290 kr1 100 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)990 kr675 kr
NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem490 kr475 kr
204Profylaxskena, per skena1 050 kr885 kr
205Fluorbehandling, mindre295 kr195 kr
206Fluorbehandling, större540 kr390 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten490 kr310 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande750 kr590 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande990 kr915 kr
210Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter450 kr0 kr
211Professionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter700 kr0 kr
213Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention, 60 minuter eller mer
18001 200 kr
214Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller
smärtprevention
800555 kr
NrTitelPrisReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande590 kr445 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling1 010 kr830 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 550 kr1 230 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande2 080 kr1 840 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450 kr475 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem250 kr190 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1 800 kr1 200 kr
314Beteendemedicinsk behandling700 kr555 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom690 kr480 kr
322Stegvis exkavering1 500 kr1 225 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning900 kr590 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1 550 kr1 150 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 minuter behandlingstid2 650 kr1 735 kr
362Lustgassedering, per gång900 kr
NrTitelPrisReferenspris
401Tanduttagning, en tand1 750 kr1 160 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2 390 kr1 655 kr
403Tanduttagning, enkel750 kr460 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4 600 kr3 415 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 400 kr4 555 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 725 kr1 160 kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle3 000 kr2 250 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande5 655 kr4 550 kr
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder2 355 kr1 670 kr
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd1 350 kr905 kr
NrTitelPrisReferenspris
420Implantat, per styck4 390 kr
3 060 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat7 500 kr
3 430 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2 800 kr1 645 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat9 900 kr
4 995 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik3 100 kr
1 845 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat13 100 kr
6 910 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik3 900 kr2 465 kr
427Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant6 450 kr4 350 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant8 000 kr
5 250 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle5 300 kr4 290 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2 300 kr
1 655 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd3 900 kr2 760 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant4 100 kr2 055 kr
436Avlägsnande av implantat1 200 kr800 kr
437Digitalt planerad implantatbehandling, digital kirurgisk guideskena används vid ett implantat, inklusive planering4 300 kr
438Tillkommande implantat vid digital kirurgisk guideskena per styck700 kr

NrTitelPrisReferenspris
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle2 900 kr1 975 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 300 kr1335 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 630 kr815 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-35 800 kr3 555 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3.7 500 kr4 915 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-35 900 kr3 745 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller om fattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-37 100 kr4 915 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd490 kr350 kr
481Tillägg för benersättningsmaterial3 000 kr0 kr
482Tillägg för membran3 000 kr0 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar anestesi, kontrollröntgen och förslutning av tanden med temporär fyllning.
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 900 kr3 710 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5 400 kr4 475 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 500 kr5 615 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 100 kr6 120 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 650 kr990 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 590 kr875 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup1 100 kr880 kr
523Stiftborttagning1 600 kr1 280 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle5 350 kr4 000 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 200 kr1 125 kr
NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 500 kr3 825 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 500 kr3 825 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena3 100 kr2 295 kr
606Motorisk aktivering880 kr585 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1 085 kr820 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen.
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 290 kr665 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 650 kr1 050 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 850 kr1 290 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 350 kr850 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 850 kr1 245 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2 100 kr1 660 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 750 kr1 885 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi1 300 kr600 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, standardmaterial och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
800Permanent tandstödd krona inkl. material, en per käke7 800 kr6 255 kr
801Permanent tandstödd krona inkl. material, flera i samma käke7 400 kr4 855 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4 200 kr3 290 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 900 kr1 580 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmateri3 000 kr2 285 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 3 100 kr1 955 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 000 kr3 575 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3 100 kr2 550 kr
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner3 800 kr3 505 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 800 kr1 090 kr
810Skalfasad, estetisk indikation, materialkostnad tillkommer7 000 kr0 kr
NrTitelPrisReferenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd1 200 kr605 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats2 300 kr1 545 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5 600 kr4 695 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande9 900 kr8115 kr
815Sadelkrona6 500 kr5 420 k
NrTitelPrisReferenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder5 100 kr3 815 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 800 kr5 370 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13 900 kr11 380 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment14 900 kr12 880 kr
826Attachments, per styck, material445 kr100 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 500 kr9 665 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 500 kr9 665 kr
829Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering.9 000 kr7 235 kr
NrTitelPrisReferenspris
831Justering av avtagbar protes700 kr395 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 975 kr1 305 kr
833Rebasering av protes3 750 kr2 665 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3 600 kr2030 kr
835Rebasering och lagning av protes4 200 kr3 165 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs5 200 kr3 960 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7 400 kr6 840 kr
839Inmontering av förankringselement3 900 kr3 115 kr
NrTitelPrisReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 400 kr2025 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 800 kr4 585 kr
847Klammerplåt5 000kr4 130 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition860 kr575 kr
NrTitelPrisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke11 900 kr8 445 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke9 500 kr6 550 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3 100 kr2 285 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led3 050 kr2 230 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat780 kr560 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1 900 kr1 580 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat750 kr505 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styck1 600 kr1 315 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck1 500 kr1 120 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat49 500 kr33 045 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat52 500 kr35 085 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler56 500 kr36 660 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler48 500 kr31 960 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat27 200 kr18 085 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat34 900 kr20 385 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler39 100 kr23 040 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat5 300 kr4 565 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat7 400 kr5 380 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat9 850 kr7 165 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement19 000 kr14 985 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck495 kr295 kr
NrTitelPrisReferenspris
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 950 kr1 160 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats5 200 kr3 125 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insatsEnligt prislista7 655kr
888Fästskruv/broskruv, per styckEnligt prislista185 kr
889Distansskruv, per styckEnligt prislista385 kr
892Läkdistans, per styckEnligt prislista345 kr
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 300 kr1 120 kr
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 280 kr1 175 kr
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat1 910 kr1 480 kr
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat1 810 kr1 595 kr
NrTitelPrisReferenspris
910Invisalign (osynlig tandreglering), Vi erbjuder en gratis invisalign konsultation hos en av våra allmäntandläkare. Erbjudandet kan endast användas en gång per patient. Pris kan lämnas efter konsultationen.Enligt prislista0 kr
NrTitelPrisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7 800 kr1 240 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7 800 kr1 595 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.10 900 kr4 665 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke11 900 kr6 950 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår10 900 kr2 285 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.11 900 kr4 665 kr
NrTitelPrisReferenspris
01Tandbleking med hjälp av individuellt framställda blekningsskenor och tillhörande blekningsmedel. 1 495 kr
02Blekningsmaterial inkl. två sprutor. 400 kr
03Tandskydd, inkl tandteknisk kostnad1 900 kr
04Fastsättning eller borttagning av tandsmycke hos tandhygienist800 kr
05TandsmyckekostnadPrislista
06Skriftligt intyg500 kr
07Skriftligt intyg, ringa omfattning300 kr
364Narkos med anestesiläkare och team, per timmeEnligt prislista
365Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme1 800 kr
NrTitelPrisReferenspris
08Uteblivande eller sent återbud hos allmäntandläkare, per timme1 000 kr
09Uteblivande eller sent återbud hos specialist, per timme1 500 kr
10Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist, per timme700 kr

Uteblivet besök

Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du enligt nedan:

  • Specialisttandläkare: 1500 kronor per bokad timme.
  • Allmäntandläkare: 1000 kronor per bokad timme.
  • Tandhygienist: 700 kronor per bokad timme.

Dela denna sida