Våra priser

Priser – Stockholm Tandläkarcenter

Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken.

Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tand vårdsstödet. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Därför kan priserna nedan bli mycket billigare i praktiken, speciellt om du har stort behandlingsbehov. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsstödet.

Tandvårdsbidragets storlek bestäms efter ålder.

  • Från 24 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från 65 och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Exempel på egenandel på vanliga åtgärder

ÅtgärdBeskrivningUnder
3 000 KR
3 000-
15 000 KR
Över
15 000 KR
101Erbjudande till nya patienter: Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. Villkor: Observera att erbjudandepriset gäller om man har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr som dras i samband med erbjudandet. Om man inte har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag så kostar erbjudandet 599 kr. 299 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare480 kr292 kr161 kr
401Tanduttagning, en tand1 650 kr1 132 kr770 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en visdomstand, per operationstillfälle4 500 kr2 917 kr1 810kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 500 kr2 777 kr1 571 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 150 kr842 kr627 k
800Krona inkl. material, en per käke7 400 kr4 582 kr2 440 kr
824Partiell protes med metallskelet13 900 k8 332 kr4 435 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke10 500 kr6 387 kr3 509 k

Fullständig prislista 2020

NrTitelPrisReferenspris
I undersökningsåtergärderna ingår:
– upptagande av anamnes, undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa
– i förekommande fall erfoderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering, dokumentation, samt
– i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl dokumentation
101Erbjudande till nya patienter: Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. Villkor: Observera att erbjudandepriset gäller om man har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr som dras i samband med erbjudandet. Om man inte har ett innestående allmänt tandvårdsbidrag så kostar erbjudandet 599 kr. 299 kr865kr
101Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare930kr865 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare480 kr375 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 380 kr1 070 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 100 kr1 740 kr
111Basundersökning utförd av tandhygienist765 kr660 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990 kr855 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist355 k280 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist595 kr525 kr
NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition80 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus920 kr820 k
124Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare630 kr530 kr
125Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare590 kr520 kr
126Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 200 kr1 005 kr
127Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare325 kr195 kr
128Basundersökning utförd av tandhygienist540 kr340 kr
131Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist15001000
132Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist19001285
133Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist23001575
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter27001860
141Studiemodeller för behandlingsplanering750 kr600 kr
161Salivsekretionsmätning840 kr625 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning570400 kr
163Biopsi1 200 kr995 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)900610 kr
NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem490 kr430 kr
204Profylaxskena, per skena990 kr815 kr
205Fluorbehandling, mindre265 kr175 kr
206Fluorbehandling, större490 kr350 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten390 kr280 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande610 kr530 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande910 k825 kr
210Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter400 kr0 kr
211Professionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter700 kr0 kr
NrTitelPrisReferenspris
401Tanduttagning, en tand1 650 kr1 035 kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand2 290 kr1 715 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel400 kr185 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle4 500 kr3 165 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 050 kr4 220 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 625 kr1 035 kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 900 kr2 085 kr
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4 9004 220
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder2 2001 550
NrTitelPrisReferenspris
420Implantat, per styck4 200 kr
2 855 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat6 900 kr
3 330 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik2 400 kr1 525 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat9 200 kr
4 725 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik2900 kr
1 710 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat12200 kr
6 415 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik3 600 kr2 285 kr
427Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant6250 kr4035 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant8000 kr
4880 k
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle5 200 kr3 980 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant2 100 kr
1 535 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd3 900 kr2 565 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant3 900 kr1 910 kr
435Avlägsnande av implantat1 500 kr
1 035 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel500 kr185 kr
437Kirurgisk guideskena vid ett implantat, inklusive planering3 000 kr
438Tillkommande implantat vid kirurgisk guideskena per styck600 k

NrTitelPrisReferenspris
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle2 900 kr1 840 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 200 kr1 245 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 600 kr755 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-35 300 kr3 295 k
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3.6 700 k4 555 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-35 700 kr3 470 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller om fattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-36 700 kr4 555 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd500 kr335 kr
481Tillägg för benersättningsmaterial2 500 kr0 kr
482Tillägg för membran2 500 kr0 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar anestesi, kontrollröntgen och förslutning av tanden med temporär fyllning.
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 500 kr3 445 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4 900 kr4 150 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 900 kr5 210 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 800 kr5 680 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 500 kr920 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 400 kr810 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup1 100 kr810 kr
523Stiftborttagning1 500 kr1 190 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4950 kr3 710 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd2 100 kr1 045 kr
NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 200 kr3 575 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 200 kr3 575 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2 900 kr2 140 kr
606Motorisk aktivering750 kr525 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering960 kr760 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen.
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 150 kr615 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 450 kr975 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 650 kr1 160 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 250 kr785 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 670 kr1 155 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 960 kr1 540 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 600 kr1 750 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi1 200 kr555 kr
NrTitelPrisReferenspris
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, standardmaterial och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
800Permanent tandstödd krona inkl. material, en per käke7 400 kr5 835 kr
801Permanent tandstödd krona inkl. material, flera i samma käke7 400 kr4 535 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift4 500 kr3 195 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2 200 kr1 525 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmateri3 000 kr2 235 k
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial2 900 kr1 900 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 000 kr3 475 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led3 000 kr2 490 kr
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner3 800 kr3 405 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 800 kr1 065 kr
810Skalfasad, estetisk indikation, materialkostnad tillkommer7 000 kr0 kr
NrTitelPrisReferenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd1 100 kr570 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats2 200 kr1 495 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5 600 kr4 555 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande9 800 kr7 870 kr
815Sadelkrona6 500 kr5 270 k
NrTitelPrisReferenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder5 100 kr3 715 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 800 kr5 230 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13 900 kr11 135 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment15 000 kr12 605 kr
826Attachments, per styck, material445 kr100 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 500 k9 395 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 500 kr9 395 kr
829Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering.9 000 kr7 050 kr
NrTitelPrisReferenspris
831Justering av avtagbar protes600 kr280 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 975 kr1 270 kr
833Rebasering av protes3 750 kr2 590 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs3 500 kr1 980 kr
835Rebasering och lagning av protes4 200 kr3 075 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs5 200 kr3 865 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7 300 kr6 670 kr
839Inmontering av förankringselement3 800 kr3 025 kr
NrTitelPrisReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 500 kr1 965 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 700 kr4 790 kr
847Klammerplåt5 000kr4 015 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition840 kr555 kr
NrTitelPrisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke10 500 kr8 225 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke9 000 kr6 380 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3 000 kr2 235 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led3 000 kr2 175 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat750 kr550 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1 900 k1 425 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat750 kr495 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styck16001 275 k
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck15001 090 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat45 000 kr32 325 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat47 000 kr34 335 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler49 00 kr35 885 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler45 000 kr31 280 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat25 000 kr17 600 k
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat27 000 kr19 840 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler29 000 kr22 425 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat5 000 kr4 475 k
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat6 0005 275 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7 035 kr7 035 k
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement19 000 kr14 600 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck485 kr285 kr
NrTitelPrisReferenspris
880Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat2 800 kr2 155 k
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 900 k1 120 kr
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat3 500 kr2 940 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats7 000 kr5 695 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insatsEnligt prislista10 505kr
888Fästskruv/broskruv, per styckEnligt prislista180 kr
889Distansskruv, per styckEnligt prislista375 kr
892Läkdistans, per styckEnligt prislista335 kr
NrTitelPrisReferenspris
910Invisalign (osynlig tandreglering), Vi erbjuder en gratis invisalign konsultation. Pris kan lämnas efter konsultationen.Enligt prislista0 kr
NrTitelPrisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7 400 kr1 160 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7 400 kr1 540 k
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.10 900 kr4 535 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke10 900 kr6 765 k
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår10 900 kr2 235 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.10 900 kr4 535 kr
NrTitelPrisReferenspris
01Tandbleking med hjälp av individuellt framställda blekningsskenor och tillhörande blekningsmedel. Moms ingår med 251 495 kr
02Blekningsmaterial inkl. två sprutor. Moms ingår med 25%400 kr
03Tandskydd, inkl tandteknisk kostnad1 500 kr
04Fastsättning eller borttagning av tandsmycke hos tandhygienist700 kr
05TandsmyckekostnadPrislista
06Skriftligt intyg500 kr
07Skriftligt intyg, ringa omfattning300 kr
364Narkos med anestesiläkare och team, per timmeEnligt prislista
365Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme1 200 kr
NrTitelPrisReferenspris
08Uteblivande eller sent återbud hos allmäntandläkare, per timme1 000 kr
09Uteblivande eller sent återbud hos specialist, per timme1 500 kr
10Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist, per timme700 kr

Uteblivet besök

Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du enligt nedan:

  • Specialisttandläkare: 1500 kronor per bokad timme.
  • Allmäntandläkare: 1000 kronor per bokad timme.
  • Tandhygienist: 700 kronor per bokad timme.

Dela denna sida