Garantier

Garantier på behandlingar – Stockholm Tandläkarcenter

Hos Stockholm Tandläkarcenter får du garantier på flera behandlingar. Vi lämnar garanti på all utförd protetik (tandersättning) och implantat.

  • Avtagbar protetik (proteser) – ett års garanti
  • Implantatbehandling – tre års garanti
  • Fastsittande protetik (kronor, broar) – tre års garanti..

* Garantin är giltig under förutsättning att du kommer på de undersökningar och övriga behandlingar som din tandläkare eller tandhygienist rekommenderar. Omgörning pga olycksfall går inte under garantin, utan går under din olycksfallsförsäkring.

Dela denna sida