Statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Är du bosatt i Sverige så har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet som administreras av Försäkringskassan från och med det år du fyller 24 år. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvårdsbidraget

Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, är ett bidrag från försäkringskassan som utdelas från och med det år du fyller 24 år. Den 1 juli varje år delas bidraget ut och kan sparas i två år. Sedan ersätts bidraget av ett nytt. Om det går mer än två år mellan dina tandläkarbesök förlorar du därför det ena bidraget. Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder varje år. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem. Du kan inte använda bidraget vid estetiska behandlingar.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten men tandläkaren är inte bunden att följa referenspriset. Oftast är tandläkarens priser högre än referenspriset.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

Dela denna sida