Tandläkarskräck Stockholm

Tandläkarskräck eller tandvårdsrädsla? Låt oss hjälpa dig!

Tandläkarskräck eller tandvårdsrädsla är en vanlig rädsla hos svenskar. Undersökningar visar att ca 10-15 procent av befolkningen lider av tandläkarskräck och undviker därför tandläkaren under långa perioder. När man lider av denna rädsla är det vanligt att man väntar med att söka vård. det går oftast så långt att patienten har extrem tandvärk och först då söker vård. Det beteendet leder oftast till att problemet redan förvärrats under lång tid och innebär stora och omfattande behandlingar för att bota problemen som uppstått. Vi rekommenderar därför alltid förebyggande behandling och extra god egen tandvård om du drar dig för att besöka tandläkaren. Men misströsta inte, för att göra det lättare för dig att ta kontakt med oss och övervinna din rädsla, så kan du vid första besöket endast komma in för ett samtal/konsultation. Då får du lära känna din tandläkare och kan få svar på alla dina frågor i en trygg och avslappnad miljö. Vi har god erfarenhet och anses vara bland de bästa i Stockholm på patienter med rädsla.

Tandläkarskräck – så hjälper dig att övervinna rädslan

Tandläkarskräck eller tandvårdsrädsla kan skilja sig från patient till patient. Vissa upplever mindre obehag inför eller under ett besök medan andra undviker tandläkaren i många år trots att de har behov av tandvård. 

Hur utbredd är rädsla för tandläkaren?

Ungefär en fjärdedel av Sveriges vuxna säger att de upplever viss obehag, oro eller rädsla inför eller under tandläkarbesöket. Denna rädsla är den enskilt största anledningen till varför vuxna svenskar inte använder sig av tandvård alls. Vart tionde barn upplever också tandläkarskräck. Här kan du få mer information tandläkarskräck hos barn.

Varför upplever vissa tandläkarskräck?

Det finns många olika orsaker till varför patienter har tandläkarskräck. 

  • Brist på kontroll. Många upplever att de är i en väldigt utsatt situation där någon annan person har full kontroll över deras mun och tänder. 
  • Ljud och instrument. Ljudet av en borr och vassa instrument i munnen är för många väldigt obehagligt, även om tandläkaren har lång utbildning för att säkerhetsställa att allt går rätt till. 
  • Bedövning. Att tappa känseln i munnen är en konstig känsla som många associerar med obehag. 
  • Tidigare upplevelser. Ibland kan det räcka med en obehaglig upplevelse under tandläkarbesöket för att trigga igång ett tandläkarskräck hos en patient som aldrig tidigare har haft detta problem.

Hur behandlar vi patienter med tandläkarskräck?

Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter som är rädda för tandvården. För oss handlar det om att sakta men säkert bygga tillit hos patienten. För vissa patienter är det ett stort steg att ens skicka iväg ett mejl och ställa frågor om öppettider eller en viss behandling. Det gäller att redan vid det här steget agera på det sätt som höjer förtroendet hos patienten och säkerhetsställer att nästa steg är möjligt. 

När väl patienten tagit steget till tandläkarkliniken är det viktigt att se till att denne har full förståelse för hur behandlingen går till, varför den är viktig och vad som händer under varje steg av behandlingen. 

För patienten är det viktigt att berätta för tandläkaren, tandhygienisten eller till och med receptionisten om sin rädsla. Det underlättar för oss att agera på det sätt som vi av erfarenhet vet underlättar patientens rädsla. Det är också väldigt bra att ställa många frågor. Ju större förståelse av behandlingen och processen patienten upplever att den besitter, desto större tillit får patienten till tandläkaren och kliniken. Innan vi börjar med den aktiva tandvården har vi alltid samtalsterapi med patienter som lider av tandläkarskräck. För vissa patienter krävs det tid hos en psykolog för att våga ta det första steget. Detta är något vi kan hjälpa till med. 

Hur kan du ha kontroll över din rädsla under behandlingen?

Det är alltid bra att vara ärlig om din rädsla inför en behandling. Tandläkaren kommer då att vara mycket tydligare och mer pedagogisk under arbetets gång. Rädsla orsakar stress som i sin tur leder till ökade svettningar vilket i sin tur leder till ytterligare stress. Det är därför helt i sin ordning att ibland be tandläkaren att ta en paus och låta dig komma ner i puls med hjälp av till exempel avslappningsteknik. 

Det finns patienter som ber någon nära person att följa med till tandläkarkliniken och vara närvarande under behandlingen. Det brukar innebära en ökad trygghet. Det här är något vi på Stockholm Tandläkarcenter kan möjliggöra och i vissa fall rekommenderar. 

Lugnande läkemedel och narkos

Vissa patienter har varit rädda för tandvården under så lång tid och rädslan är så allvarlig att vi använder oss av lustgas eller lugnande läkemedel för att hjälpa patienten att samarbeta under tandvården. Ibland kan det behövas akut tandvård på grund av misskötta tänder och olycka att patienten inte har tid att förbereda sig inför besöket. Då används följande metoder: 

  • Lugnande mediciner. Ibland används lugnande läkemedel för att dämpa rädslan. 
  • Narkos. Tandvård under narkos innebär att du sövs av en narkosläkare och att behandlingen utförs medan du sover. De gånger narkos används brukar tandläkaren vilja utföra så mycket tandvård som möjligt. Oftast att narkos tandläkarens sista utväg för att kunna hjälpa patienten. 

Metoderna ovan används som ett första steg för att överbrygga rädslan för tandvård. Målet är att klara av tandvård utan några medicinska hjälpmedel. 

Vad kostar behandling med hjälp av lustgas, lugnande läkemedel eller narkos?

Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag som du måste godkänna innan behandlingen påbörjas. Vi erbjuder även alla våra patienter att delbetala genom ett samarbete med Resurs Bank.

Dela denna sida